כ"ט שבט, תשע"ד
30 ינואר 2014
027/2014
כתבה דינה כהן, תחום בינוי ורשויות מקומיות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת 2013
  • עלייה של 0.3% בהשוואה לכמות שנרשמה בשנת 2012. במרכיבי הכמות חלה:
  • עלייה של כ-9.7% במספר הדירות החדשות שנמכרו
  • ירידה של כ-10.1% במספר הדירות שלא למכירה

    בסוף דצמבר 2013
  • כ-22,250 דירות חדשות נותרו למכירה - כ-2.6% יותר מאשר בסוף דצמבר 2012


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}