ט' ניסן, תשע"ד
09 אפריל 2014
090/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מרס 2014 - נתונים מקוריים ( לוח א')

 • 302 אלף כניסות מבקרים1 לישראל.
 • 284 אלף כניסות תיירים2.
 • 245 אלף כניסות תיירים2 בדרך האוויר.
 • 39 אלף כניסות תיירים2 בדרך היבשה.
 • 19 אלף כניסות של מבקרי יום3, מתוך מבקרי היום 6.7 אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט4.

  ינואר - מרס 2014 (לוח 1)
  בשלושת החודשים  הראשונים של השנה נרשמו 705 אלף כניסות תיירים ,  103 אלף (17%) יותר מאותה תקופה אשתקד. לעומת זאת , מספר מבקרי היום צנח לפחות ממחצית (לעומת אשתקד), וכתוצאה מכך בסך המבקרים השנה נרשמה עלייה של 3% בלבד (776 אלף לעומת 751 אלף אשתקד). יצוין שחג הפסח יחול השנה בחודש אפריל ואילו ב-2013 הוא חל בסוף חודש מרס.

   נתונים מנוכי עונתיות ינואר - מרס 2014 (לוח 2):
 • כניסות תיירים סה"כ :
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 286 אלף כניסות בממוצע לחודש (3.4 מיליון ברמה שנתית).
 •  כניסות תיירים בדרך האוויר:
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 245 אלף כניסות בממוצע לחודש (2.9 מיליון ברמה שנתית) .

  נתוני המגמה ינואר - מרס  2014 (לוח 2) :
 • כניסות תיירים סה"כ :
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 38% בחישוב שנתי , לעומת  חודשים אוקטובר-דצמבר 2013 נרשמה עלייה של 31%.
 • כניסות תיירים בדרך האוויר:
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 27% בחישוב שנתי , ע"פ חודשים אוקטובר - דצמבר  2013 נרשמה עלייה של  29% .

   

 

 

 

 

1  "מבקר" תייר ומבקר יום
2 "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
3 "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
4  "נוסע בשיוט" - תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}