י"א סיון, תשע"ד
09 יוני 2014
147/2014
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-מאי (לוח 1)

בחמשת החודשים הראשונים של השנה נרשמו יותר מ-1.5 מיליון כניסות מבקרים. מתוך המבקרים 1.4 מיליון היו כניסות תיירים, ב-207 אלף (18%) יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, מספר מבקרי היום צנח ב-42% (לעומת אשתקד), וכתוצאה מכך בסך המבקרים השנה נרשמה עלייה של 7% בלבד.

 נתונים מנוכי עונתיות מרס-מאי 2014 (לוח 2)
 • כניסות תיירים סה"כ
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 297 אלף כניסות בממוצע לחודש (3.6 מיליון ברמה שנתית).
 • כניסות תיירים בדרך האוויר
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 256 אלף כניסות בממוצע לחודש (3.1 מיליון ברמה שנתית).

  נתוני המגמה מרס-מאי 2014 (לוח 2)
 • כניסות תיירים סה"כ
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 29% בחישוב שנתי, זאת לעומת חודשים דצמבר 2013-פברואר 2014 שבהם נרשמה עלייה של 33%.
 • כניסות תיירים בדרך האוויר
  בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 25% בחישוב שנתי, זאת בהשוואה לחודשים דצמבר 2013-פברואר 2014 שבהם נרשמה עלייה של 28%.

  מאי 2014 - נתונים מקוריים ( לוח א)
 • 382 אלף כניסות מבקרים1 לישראל.
 • 346 אלף כניסות תיירים.2
 • 292 אלף כניסות תיירים2 בדרך האוויר.
 • 54 אלף כניסות תיירים2 בדרך היבשה.
 • 36 אלף כניסות של מבקרי יום,3 מתוך מבקרי היום 10 אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט.4

 

 

 1 מבקר: כולל תייר ומבקר יום.
2 תייר: מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום).
3 מבקר יום: מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (באותו יום). בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.
4 נוסע בשיוט: מבקר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או ליומיים, ולן באנייה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}