ו' תשרי, תשע"ה
30 ספטמבר 2014
264/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-אוגוסט - 2014 בהשוואה לינואר-אוגוסט 2013
 • בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-15.2 מיליון (עלייה של 2%). 8.7 מיליון היו לינות של ישראלים (ירידה של פחות מאחוז אחד) והיתר 6.6 מיליון היו של תיירים (עלייה של 5%).
 • לינות התיירים היוו 43% מסך הלינות.
 •  תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-64% לעומת 65% אשתקד.
 • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 57% במחוז הצפון ל-69% במחוז הדרום.
 • בתפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נמצאה ירידה בתפוסת החדרים ברוב הישובים פרט לירושלים וטבריה. עם זאת, התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (73%).
 

חודשי הקיץ יולי - אוגוסט 2014 לעומת 2013
יוזכר שלמבצע "צוק איתן" שהחל בתחילת חודש יולי הייתה השפעה ניכרת על מספר כניסות התיירים שירד ב-26% לעומת אותם החודשים אשתקד.
 • בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט השנה מספר לינות התיירים במלונות התיירות ירד ב- 30% לעומת אשתקד
 • מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם ב-4.3 מיליון לינות - ירידה של 11%. רק כרבע מהלינות היו של תיירים לעומת כשליש אשתקד.

  נתונים מנוכי עונתיות
 • על בסיס חודשי הקיץ יולי-אוגוסט נאמדה הרמה השנתית של לינות תיירים ב-7.4 מיליון בהשוואה לאומדן של 10.7 מיליון על בסיס ששת החודשים הראשונים של השנה.
 • הממוצע החודשי של לינות התיירים בינואר- אוגוסט 2014 היה כ- 826 אלף לינות (9.9 מיליון לינות ברמה שנתית) - עלייה של 2% בהשוואה לממוצע החודשי של 2013 (תרשים א).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}