כ"ה תמוז, תשע"ד
23 יולי 2014
196/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-יוני 2014 בהשוואה לינואר-יוני 2013
  • במחצית הראשונה של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-10.9 מיליון (עלייה של 8%). 5.5 מיליון היו לינות של ישראלים והיתר 5.5 מיליון (50%) היו של תיירים.
  •  תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-66% לעומת 63% אשתקד.
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 56% במחוזות חיפה והצפון ל-73% במחוז תל אביב. העלייה הגדולה ביותר בתפוסת החדרים חלה במחוז המרכז (10%).
  • בתפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נמצאה עלייה בתפוסת החדרים ברוב הישובים פרט לשפת ים המלח. התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בתל אביב-יפו (76%).

נתונים מנוכי עונתיות - אפריל-יוני 2014
  • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של לינות תיירים ב-11.1 מיליון (בהשוואה לאומדן של 11.0 מיליון על בסיס שלושת החודשים הקודמים) והרמה השנתית של לינות ישראלים ב-12.8 מיליון (בהשוואה לאומדן של 12.9 מיליון על בסיס שלושת החודשים הקודמים).

נתוני המגמה

  • בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עלייה של כ-5% בחישוב שנתי (כ-0.4% בממוצע לחודש) בלינות התיירים, בהשוואה לעלייה של 26% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}