ב' טבת, תשע"ה
24 דצמבר 2014
353/2014
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-נובמבר - 2014 בהשוואה לינואר-נובמבר 2013
  • מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם ב-20.6 מיליון (ירידה של אחוז אחד). 12.0 מיליון היו לינות של ישראלים (עלייה  של כאחוז אחד).
  • במחצית הראשונה של שנת 2014 נרשמו עליות במספר לינות התיירים (16% לעומת אותה תקופה אשתקד). עם זאת באחד-עשר החודשים הראשונים של השנה מספר לינות התיירים ירד ב-4% לעומת החודשים המקבילים ב-  2013 והסתכם ב- 8.6 מיליון לינות. זאת בעקבות הירידה בלינות התיירים שנרשמה מאז יולי השנה (תחילת מבצע "צוק איתן").
  • בלינות התיירים בחודשים יולי-נובמבר השנה נרשמה ירידה של קרוב ל-27% ואילו במחצית הראשונה של 2014 נרשמה עלייה של כ-16%.
  • לינות התיירים היוו 42% מסך הלינות.
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-63% ואילו אשתקד תפוסת החדרים הייתה 67%.
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 56% במחוז הצפון ל-70% במחוז הדרום.
  • בתפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נמצאה ירידה בכל הישובים. התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (74%).
 

לינות ישראלים - נתונים מנוכי עונתיות
  • הרמה השנתית של לינות ישראלים נאמדה ב-13.4 מיליון לפי שלושת החודשים האחרונים (ספטמבר-נובמבר) לעומת 12.6 בשלושת החודשים הקודמים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}