ג' חשון, תשע"ה
27 אוקטובר 2014
286/2014
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-ספטמבר - 2014 בהשוואה לינואר-ספטמבר 2013
  • בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-16.9 מיליון. 9.9 מיליון היו לינות של ישראלים (ירידה של אחוז אחד) והיתר 7.0 מיליון היו של תיירים (עלייה של כ- 3%).
  • לינות התיירים היוו 42% מסך הלינות.
  •  תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-63% לעומת 65% אשתקד.
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 55% במחוז הצפון ל-69% במחוז הדרום.
  • בתפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נמצאה ירידה בתפוסת החדרים ברוב הישובים פרט     לטבריה. עם זאת, התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (73%).
 

נתונים מנוכי עונתיות – יולי-ספטמבר 2014

יוזכר שלמבצע "צוק איתן" שהחל בתחילת חודש יולי הייתה השפעה ניכרת על מספר כניסות התיירים בשלושת החודשים האחרונים (ירידה ב-23% לעומת אותם החודשים אשתקד).
  • על בסיס חודשים אלו נאמדה הרמה השנתית של לינות תיירים ב-7.4 מיליון (בהשוואה לאומדן של 10.4 מיליון על בסיס שלושת החודשים הקודמים).
  • הרמה השנתית של לינות ישראלים נאמדה ב-12.7 מיליון בדומה לאומדן על בסיס שלושת החודשים הקודמים.
  • הממוצע החודשי של לינות התיירים בינואר- ספטמבר 2014 היה כ- 799 אלף לינות (9.6 מיליון לינות ברמה שנתית) - ירידה של אחוז אחד בהשוואה לממוצע החודשי של 2013 (תרשים א).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}