כ"א שבט, תשע"ד
22 ינואר 2014
019/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
שנת 2013 בהשוואה לשנת 2012 :
  • בשנת 2013 הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות כ-22.5 מיליון (עלייה של 1.5%). 12.7 מיליון לינות של ישראלים (עלייה של 2.7% לעומת 2012) והיתר 9.7 מיליון היו של תיירים (ללא שינוי) שהיוו 43% מסך כל הלינות במלונות .
  •  תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-66%  בדומה לאשתקד.
  • תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') נעה בין 57% במחוז הצפון ל-71% במחוזות תל אביב והדרום - ירידה ברוב המחוזות פרט למחוז המרכז והדרום.
  • תפוסת החדרים לפי "ישובי תיירות" נבחרים (לוח ב') – עלייה בתפוסת החדרים בכל הישובים פרט לחיפה ושפת ים המלח. התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (78%).

נתונים מנוכי עונתיות- אוקטובר-דצמבר 2013:

  • בשלושת החודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר 2013) הרמה השנתית של מספר לינות התיירים הייתה 10.2 מיליון בהשוואה ל-10.1 בשלושת החודשים שקדמו.
  • הרמה השנתית של מספר לינות הישראלים, הייתה 12.7 מיליון לינות בהשוואה ל-13.0 בשלושת החודשים שקדמו.

נתוני המגמה:
  • בשלושת החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 5% בחישוב שנתי (0.4 בממוצע לחודש) בלינות התיירים בהשוואה  לעלייה של 5%  בחישוב שנתי בשלושת החודשים שקדמו.​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}