ב' כסלו, תשע"ה
24 נובמבר 2014
322/2014
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתוני לינות התיירים יולי- אוקטובר 2014 לעומת אותה תקופה אשתקד
בחודשים יולי-אוקטובר השנה נרשמו 2.3 מיליון לינות תיירים לעומת 3.3 מיליון באותם החודשים אשתקד. זאת ירידה של קרוב ל-30% שנובעת כאמור מהשפעתו של מבצע "צוק איתן" על התיירות הנכנסת לארץ.

  • יוזכר שלמבצע "צוק איתן" שהחל בתחילת חודש יולי הייתה השפעה ניכרת על מספר כניסות התיירים בארבעת החודשים האחרונים (ירידה ב-22% לעומת אותם החודשים אשתקד). 


    ינואר-אוקטובר - 2014 בהשוואה לינואר-אוקטובר 2013
  • בעשרת החודשים הראשונים של השנה הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות ב-18.9 מיליון. 11.1 מיליון היו לינות של ישראלים (עלייה  של כאחוז אחד) והיתר 7.8 מיליון היו של תיירים (ירידה  של כ- 3%).
  • לינות התיירים היוו 41% מסך הלינות.
  •  תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-64% לעומת 66% אשתקד.
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 56% במחוז הצפון ל-70% במחוז הדרום.
  • בתפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב), נמצאה ירידה בתפוסת החדרים בכל הישובים. עם זאת, התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (74%).
 
לינות ישראלים - נתונים מנוכי עונתיות
  • הרמה השנתית של לינות ישראלים נאמדה ב-13.4 מיליון לפי שלושת החודשים האחרונים (אוגוסט-אוקטובר) לעומת 12.4 בשלושת החודשים הקודמים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}