כ"ט אדר ב' ב, תשע"ד
31 מרץ 2014
081/2014
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
דצמבר 2013 - פברואר 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי):

 • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-14.5%
 • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אוניות ומטוסים) עלה ב-7.2%
 • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-6.3%
 • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אוניות, מטוסים וחומרי אנרגיה) עלה ב-4.1%
 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%
 • מדד המכירות ברשתות שיווק ירד ב-1.8%

   דצמבר 2013 - ינואר 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי):

 • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-7.0%
 • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-6.4%
 • מדד הפדיון במסחר הקמעוני ירד ב-1.1%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}