ל' ניסן, תשע"ד
30 אפריל 2014
109/2014
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר-מרס 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי):
  • מספר לינות התיירים במלונות תיירות עלה ב-7.8% בחישוב רבעוני (35.0% בחישוב שנתי)
  • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-5.5%
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4%
  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אוניות ומטוסים) ירד ב-1.5%
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אוניות, מטוסים וחומרי אנרגיה) ירד ב-1.9%


       ינואר-פברואר 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי):

  • מדד הייצור התעשייתי עלה ב-13.0%
  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) עלה ב-5.8%
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני עלה ב-2.2%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}