ו' תשרי, תשע"ה
30 ספטמבר 2014
266/2014
כתבה יעל גורודניצקי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני - אוגוסט 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • יצוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים) ירד ב-14.2%
  • יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות, מטוסים וחומרי אנרגיה) ירד ב-7.0%
  • מדד המכירות ברשתות שיווק ירד ב-2.0%
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.8%
  • סך כל הרכישות בכרטיסי אשראי ירד ב-0.5%

יוני - יולי 2014 (על פי נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • מדד הייצור התעשייתי ירד ב-6.2%
  • מדד הפדיון לכל ענפי המשק (למעט יהלומים) ירד ב-5.5%
  • מדד הפדיון במסחר הקמעוני ירד ב-0.9%


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}