ב' אדר ב' ב, תשע"ד
04 מרץ 2014
054/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בתחילת שנת 2013 חיו בישראל 2,933,200 נשים בנות 15 ומעלה (מספר הנשים בכל הגילים היה 4,031,100).  אוכלוסיית הגברים בני 15 ומעלה עומדת על  2,800,000 (מספר הגברים בכל הגילים היה 3,953,400). חלקן של הנשים בנות 65 ומעלה מכלל הנשים היה 11.6% וחלקן של הגברים בגילים אלו היה 9.2%.
  • כ- 166,130 נשים ילדו במהלך שנת 2012. מספר הילדים הממוצע שאישה בישראל צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) הוא 3.05, גבוה מזה הקיים במדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) - 1.70.
  • הגיל שבו נשים יולדות עולה, בין השאר בעקבות העלייה בגיל הנישואין. בשנת 2012 היה גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון 27.3.
  • 51,271 נשים נישאו בשנת 2011; 46,145 מתוכן (כ-90%) נישאו לראשונה, הגיל הממוצע של הנשים שנישאו לראשונה עמד על 25.0. לשם השוואה בשנת 1995 היה הגיל הממוצע - 23.4 שנים ובשנת 1980- 22.4.
  • גיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים של כלות יהודיות (25.9) ונוצריות (25.1) היה גבוה בהשוואה לכלות מוסלמיות (21.7) ודרוזיות (23.4).
  • היקף הגירושין בישראל גדל. בשנת 2011, 13,460 נשים התגרשו. לשם השוואה בשנת 2003 התגרשו 10,689 נשים. הגיל הממוצע של נשים שהתגרשו בשנת 2011 עמד על 38.1 (37.2 בשנת 2003). מבין הזוגות היהודים שנישאו בישראל בשנים 1971-1968, 7% התגרשו לפני תום 8 שנות נישואין, מבין אלה שנישאו בשנים 2000-1998, 13% התגרשו לפני מספר שנות נישואין זהה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}