כ"ה אייר, תשע"ד
25 מאי 2014
134/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. בסוף 2012 עמד מספר התושבים בירושלים על 815,300 נפש, מהם 515,200 יהודים ואחרים (63%),[1] ו-300,100 ערבים (37%).
 • במהלך שנת 2012, גדלה אוכלוסיית ירושלים ב-12,400 תושבים. לאוכלוסייה נוספו כ-19,200 איש כתוצאה מריבוי טבעי ו-2,800 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית. 8,700 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי.[2]
 • בני ברק, תל אביב-יפו ובית שמש הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וביתר עילית הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.
 • שיעור הפריון הכולל (מספר ילדים ממוצע לאישה הצפוי לאשה בימי חייה) בירושלים עמד על 3.97 ילדים לאישה. שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי (3.05).
 • משק בית ירושלמי מונה בממוצע 3.9 נפשות, והוא גדול מהממוצע הארצי (3.3 נפשות בממוצע) וממשקי הבית בערים הגדולות האחרות: אשדוד (3.3), ראשון לציון (3.1), פתח תקווה (3.0), חיפה (2.5) ותל אביב-יפו (2.2).
 • אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2013 היה 51.3%, לעומת 63.7% בממוצע הארצי, 87.2% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם.
 • בירושלים, שיעור המרגישים עניים הוא הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות. 28% הרגישו עניים בשנה האחרונה. 18% מהאוכלוסייה היהודית בירושלים, ו-45% מהאוכלוסייה הערבית בירושלים הרגישו עניים בשנה האחרונה. לעומת זאת, בערים תל אביב-יפו וחיפה, פחות מ-10% הרגישו עניים.
 • ההוצאה על סעיף מזון (כולל ירקות ופירות) בירושלים היא הגבוהה ביותר (2,387 ש"ח) ואילו ההוצאות על סעיף בריאות ועל סעיף תחבורה ותקשורת הן הנמוכות ביותר (612 ש"ח ו-2,135 ש"ח, בהתאמה).
 •  88% מהאוכלוסייה הבוגרת בירושלים מרוצים מחייהם, בהשוואה ל-85% מהאוכלוסייה ביתר היישובים.
 • מבין היהודים בירושלים, 35% מגדירים את עצמם בחרדים, 18% – כדתיים, 12% – כמסורתיים-דתיים, 14% –כמסורתיים לא כל כך דתיים ו-20% – כחילונים.
 • אחוז התלמידים בפיקוח החרדי בבתי הספר היסודיים בירושלים, עולה בהתמדה, מ-57.3% בשנת הלימודים תשס"א (2000/01) ל-66.2% בשנת הלימודים תשע"ב (2011/12). במקביל, אחוז התלמידים הלומדים בפיקוח הממלכתי ירד מ-24.9% בשנת הלימודים תשס"א ל-17.1%.
 • מבין הישובים המונים 200,000 תושבים ויותר, שיעור המורשים לנהוג על רכב משא, על מונית וכן על אוטובוס בירושלים, הוא הגבוה ביותר.








  [1] קבוצת האחרים כוללת נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים.
  [2] בעקבות המפקד המשולב של 2008 הוכנסה שיטה חדשה לחישוב אומדני אוכלוסייה. לכן ב-2012 סך הגידול אינו בהכרח תוצאה של סכום מרכיבי הגידול.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}