י' אדר ב' ב, תשע"ד
12 מרץ 2014
064/2014
כתבו נורית דוברין, טל אדמון, תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

 בקרב בני 20 ומעלה:

 •  56% מרוצים ממצבם הכלכלי: 54% מבני 44-20, 57% מבני 64-45 ו-62% מבני 65 ומעלה.
 • 40% מצפים לשיפור במצבם הכלכלי בשנים הקרובות, אלה שמרוצים ממצבם הכלכלי אופטימיים יותר מאלה שאינם מרוצים ממצבם הכלכלי.
 • בעלי תפיסה חברתית כלכלית סוציאליסטית מרוצים ממצבם הכלכלי יותר מאשר בעלי תפיסה קפיטליסטית (41% לעומת 24% בהתאמה).
 •  60% מהמועסקים מרוצים מהכנסתם מעבודה: 87% מבעלי הכנסה מעל  14,000 ברוטו לחודש מרוצים מהכנסתם, לעומת 40% מבעלי הכנסה עד 3,000 ₪.
 • 78% מאלה שמכסים את הוצאותיהם החודשיות ללא כל קושי מרוצים מהכנסתם,  לעומת 35% מאלה שאינם מצליחים בכלל לכסות את הוצאותיהם.
 • 87% מהמועסקים מרוצים מעבודתם, שכירים בשיעור דומה לעצמאים, נשים בדומה לגברים.
 • למעלה מ-90% מבעלי משלח יד אקדמי, מבעלי מקצועות חופשיים וטכניים ומהמנהלים מרוצים מעבודתם, לעומת 74% מהעובדים הבלתי מקצועיים.
 • 84% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם, 56% מרוצים מהניקיון, 59% מרוצים מכמות הפארקים והשטחים הירוקים באזור מגוריהם.
 • 86% מרוצים מהחיים, 33% 'מרוצים מאוד':
 • בגיל 44-20, 40% מדווחים כי הם 'מרוצים מאוד' מחייהם, לעומת 19% בגיל 65 ומעלה.
 • 46% מאלה שמצבם הבריאותי 'טוב מאוד' מרוצים מאוד מחייהם, לעומת 12% מאלה שמצב בריאותם לא טוב.
 • יהודים: 66% מהחרדים 'מרוצים מאוד' מחייהם, 41% מהדתיים, 31% מהמסורתיים ו-30% מהחילוניים.
 • 49% מצפים לשיפור בחייהם בשנים הקרובות. אלה שמרוצים מחייהם מגלים אופטימיות יותר מאשר אלה שאינם מרוצים.
 • שיעור המרוצים מהכנסתם וממצבם הכלכלי נמצא במגמת עלייה במהלך העשור האחרון.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}