י' כסלו, תשע"ה
02 דצמבר 2014
330/2014
כתבה שלומית דרור כהן, תחום מרשם דירות ומבנים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2013 בקרב ישראלים בני 20 ומעלה
  • אחד מכל חמישה (כמיליון איש) עסק בפעילות התנדבותית בשנה האחרונה: [1] 22% מהגברים ו-18% מהנשים, 23% מהיהודים ו-8% מהערבים.
  • 48% מהמתנדבים, התנדבו במסגרת ארגון, 38% התנדבו באופן פרטי, ו-14% התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי.
  • 37% מהמתנדבים, התנדבו במתן עזרה לנזקקים, 27% התנדבו בתחום החינוך והתרבות, 10% - בתחום הסדר הציבורי (משטרה, צבא, משמר אזרחי), 10% - בתחום הבריאות (מד"א, בתי חולים וכד'), 6% התנדבו בפעילות דתית, 3% - בהגנה ובשמירה על הטבע ובעלי החיים ו-7% התנדבו בתחומים אחרים.
  • אנשים העוסקים בפעילות התנדבותית מרוצים יותר מחייהם ואופטימיים יותר לגבי עתידם, מאשר אנשים שאינם עוסקים בפעילות התנדבותית.
  • 62% דיווחו כי תרמו כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים בשנה האחרונה.
  • 5.5% מבני 20 ומעלה דיווחו כי קיבלו סיוע מעמותות או ממתנדבים בשנה האחרונה.

 

 

[1] בשנה שקדמה לריאיון.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}