כ"ה אייר, תשע"ד
25 מאי 2014
133/2014
כתב יגאל אייזנמן, תחום הסקר החברתי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
לקות שמיעה בקרב בני 20 ומעלה
  • 16% (כ-789 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי.
  • ל-12% (כ-622 אלף נפש) יש קושי מועט ול-3% (כ-166 אלף נפש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל, גם אם הם מרכיבים מכשירי שמיעה (בעלי לקות שמיעה חמורה).
  • שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל - יותר ממחצית (55%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, ול-16% יש קושי רב בשמיעה או שאינם שומעים בכלל.
  • שיעור בעלי השכלה נמוכה בקרב אנשים המתקשים בשמיעה, גדול יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 44-20 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה הוא 38%, לעומת 29% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.
  • בגילי העבודה העיקריים (54-24), שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 66%, לעומת 80% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה.
  • אנשים עם לקות שמיעה חמורה בגיל 64-45 חשים בדידות לעתים קרובות בשיעור הגדול פי שלושה מהשיעור בקרב אנשים ללא לקות שמיעה (26% לעומת 9%, בהתאמה).
  • אנשים עם לקות שמיעה חמורה בגיל 64-45 אינם מרוצים מחייהם בשיעור הגדול פי שניים וחצי מהשיעור בקרב אנשים ללא לקות שמיעה (34% לעומת 14%, בהתאמה).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}