י"ב אייר, תשע"ד
12 מאי 2014
117/2014
כתבו ליאור ישעיהו, רחל קליין
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת 2012:
 • הופקו בישראל 12,513 אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון נפט) תזקיקי נפט[1];
 •  צריכה סופית של אנרגיה[2] במשק (שלא לשם יצור אנרגיה כגון חשמל או חימום), עמדה על 13,521 אלפי שעט"ן;
 • צריכת סך כל תזקיקי הנפט הסתכמה ב-8,931 אלפי שעט"ן.
 • בשנת 2012, כמויות הפקת הנפט, הצריכה הסופית של אנרגיה וצריכת סך כל תזקיקי הנפט, נותרו ברמה דומה מאז שנת 2010.
 • סך יצור החשמל בשנת 2012 עלה ב-5.7% לעומת שנת 2011 ועמד על 62,970 מיליוני קוט"ש.
 • עלייה מתונה ביחס האנרגיה (היחס בין אספקת אנרגיה ראשונית, אנרגיה המופקת ממקורות טבעיים, ובין תוצר מקומי גולמי)[3] בשנת 2012 לעומת 2011, לאחר ירידה רציפה משנת 2002 ועד לשנת 2011 בשיעור מצטבר של 22.0%.
 • יבוא תזקיקי נפט, הסתכם בשנת 2012 ב-5,023 אלפי שעט"ן, עלייה בשיעור ניכר של 72% לעומת 2011, וב-126% לעומת 2010. זאת בעיקר בשל עליית חלקם של הסולר והמזוט בסל הדלקים ליצור חשמל.
 • יצוא תזקיקי נפט ירד בשנת 2012 ב-22.4% לעומת 2011. רוב הירידה הוא בסולר (ירידה של 422 אלפי שעט"ן, המהווה 25.4% מהכמות המיובאת ב-2011) ובמזוט (ירידה של 455 שעט"ן המהווה 42.5% מהכמות המיובאת ב-2011).
 • השימוש בסולר ליצור חשמל, בשנת 2012, עלה ב-207% לעומת שנה קודמת, וב-838% לעומת 2010. שימוש במזוט ליצור חשמל עלה ב-218.1% בשנת 2012 לעומת 2011. זאת כתחליף לשימוש בגז טבעי ליצור חשמל שירד בשנת 2012, ב-49% לעומת 2011.
 • בשנת 2012 עלה מדד המחירים לצרכן של בנזין 95 אוקטן ב-1.9%, ושל סולר למכונית פרטית
  ב-5.4%. לעומת זאת, מדצמבר 2012 ועד דצמבר 2013 ירדו מדדי המחירים לצרכן של בנזין 95 אוקטן ב-1.7% ושל סולר למכונית פרטית ב-2.8%.
 • המחירים הממוצעים של הדלקים לתחבורה הגיעו לשיאם בחודש ספטמבר 2012, בו עמדו על הערכים הבאים: סולר על 8.24 ש"ח, בנזין 95 אוקטן בתדלוק עצמי על 8.20 ש"ח ובנזין 95 אוקטן[1] חומרי אנרגיה, תוצרים של תהליך זיקוק
[2] צריכת אנרגיה בתוך המשק למעט השימוש של יצרני אנרגיה
[3] יחס האנרגיה מתקבל מחלוקת אספקת האנרגיה הראשונית (באלפי שעט"ן) בתוצר המקומי הגולמי במיליוני שקלים קבועים של שנת 1995. יחס זה מצביע על יעילות ניצול האנרגיה ביחס לתמ"ג וככל שהתוצאה נמוכה יותר, כך יעילות ניצול האנרגיה גבוהה יותר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}