כ"ז אלול, תשע"ד
22 ספטמבר 2014
257/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ערב ראש השנה תשע"ה מונה האוכלוסייה בישראל כ‑8,252,500 נפש[1] - כ‑6,186,100 יהודים,
כ‑1,709,900 ערבים, וכ‑356,500 "אחרים"[2] (אומדנים ארעיים לסוף חודש ספטמבר 2014). 

 

 [1]לא כולל עובדים זרים, שמספרם נאמד בכ-,000190 בשנת 2013 (חלקם שהה בארץ פחות משנה), ולא כולל "מסתננים" (אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול מוכרים).
[2]הנתונים כוללים נוצרים לא-ערבים וכן את אלה שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}