י"ז תמוז, תשע"ד
15 יולי 2014
184/2014
כתבו רות ויזנר (תחום ראש תחום מחירי יצרן), מירב יפתח-אורן (תחום מחירים לצרכן), עידית אופק (תחום ראש תחום מחירי תשומות)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני 2014
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3 אחוז.
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.5 אחוז
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד באחוז אחד.
  • מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד ב-0.1 אחוז
  • מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים נותר ללא שינוי.
  • מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור עלה ב-0.1 אחוז
  • מדד מחירי תשומה בענף החקלאות נותר ללא שינוי.
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה ב-0.2 אחוז.
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים - זכייניות עלה ב-0.1 אחוז
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים נותר ללא שינוי.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}