י"ח אדר ב' ב, תשע"ד
20 מרץ 2014
070/2014
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2013 – על פי נתונים מקוריים במחירים קבועים

בשנת 2013 , בהשוואה לשנת 2012, נרשמה עלייה של 2.2% בפדיון של כל ענפי המשק,עלייה של 3.1% בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון של כלי רכב מנועיים וירידה של 0.3% בפדיון ענפי התעשייה והחרושת , כולל כרייה וחציבה.

 חודשים נובמבר 2013 - ינואר 2014 בהשוואה לאוגוסט – אוקטובר 2013 (על פי נתוני מגמה)

  • עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 6.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעליה של 4.3%.
  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה, כרייה וחציבה בשיעור של 5.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.4%.
  • עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 5.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.9%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}