י"ט אדר א', תשע"ד
19 פברואר 2014
040/2014
כתבה שלומית זית, תחום מרשם עסקים וסיווגים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
שנת 2013 - על פי נתונים מקוריים במחירים קבועים

בשנת 2013 , בהשוואה לשנת 2012: 
  • עלייה של 2.2% בפדיון של כל ענפי המשק
  • עלייה של 3.1% בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון של כלי רכב מנועיים
  • ירידה של 0.3% בפדיון ענפי התעשייה והחרושת , כולל כרייה וחציבה

    חודשים אוקטובר - דצמבר 2013 בהשוואה ליולי - ספטמבר 2013 (על פי נתוני מגמה)

  • עלייה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 1.2% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 1.5%.
  • עלייה בפדיון ענפי התעשייה, כרייה וחציבה בשיעור של 2.8% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 2.4%.
  • עלייה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 1.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.7%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}