כ"ז אלול, תשע"ד
22 ספטמבר 2014
255/2014
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

באוגוסט 2014 (ללוחות)
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 6.4% (לעומת 6.2% ביולי 2014).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.2% (ללא שינוי לעומת יולי 2014).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 60.1% (לעומת 60.3% ביולי 2014).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 5.2% (לעומת 5.0% ביולי 2014).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 79.3% (לעומת 79.1% ביולי 2014).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 75.1% (ללא שינוי לעומת יולי 2014).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.3% (לעומת 77.9% ביולי 2014).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}