ל' ניסן, תשע"ד
30 אפריל 2014
108/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות (ללוחות הירחון סקרי כוח אדם 3/2014ללוחות הרבעון סקרי כוח אדם 1/2014)

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.


מרס 2014:
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 5.8% (ללא שינוי לעומת פברואר 2014).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.0% (לעומת 64.2% בפברואר 2014).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 60.3% (לעומת 60.5% בפברואר 2014).


הרבע הראשון של 2014 - חודשים ינואר-מרס:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 5.8% (ללא שינוי לעומת הרבע הרביעי של 2013).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.1% (לעומת 63.7% ברבע הרביעי 2013).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 60.4% (לעומת 60.0% ברבע הרביעי 2013).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 - 5.1% (לעומת 5.2% ברבע הרביעי 2013).
  • אחוז בני 25-64 בכוח העבודה - 79.7% (לעומת 78.9% ברבע הרביעי 2013).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 75.7% (לעומת 74.9% ברבע הרביעי 2013).
  • אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.5% (לעומת 77.9% ברבע הרביעי 2013).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}