ל' כסלו, תשע"ה
22 דצמבר 2014
348/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.


בנובמבר 2014 (ללוחות)
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 5.6% (לעומת 5.7% באוקטובר 2014).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.5% (לעומת 64.1% באוקטובר 2014).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 60.8% (לעומת 60.4% באוקטובר 2014).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 4.8% (ללא שינוי לעומת אוקטובר 2014).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 80.0% (לעומת 79.4% באוקטובר 2014).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 76.1% (לעומת 75.5% באוקטובר 2014).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 78.1% (ללא שינוי לעומת אוקטובר 2014).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}