י"ח סיון, תשע"ד
16 יוני 2014
155/2014
כתבה מירי בן טולילה, תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבע הראשון של שנת 2014:

  • עודף בחשבון השוטף בסך 3.5 מיליארד דולר, לאחר עודף ממוצע של 1.5 מיליארד דולר בששת הרבעים הקודמים.
  • חשבון הסחורות והשירותים הסתכם בעודף של 1.6 מיליארד דולר בהמשך לעודף מתמשך החל מהרבע השני-  2012.
  • השקעות תושבי ישראל בניירות ערך סחירים בחו"ל עלו ב- 4.7 מיליארד דולר, לאחר עלייה ממוצעת של 2.4 מיליארד דולר בארבעת הרבעים הקודמים.
  • השקעות תושבי חו"ל בניירות ערך סחירים בישראל עלו ב- 3.0 מיליארד דולר בהמשך לעליה של 1.0 מיליארד דולר ברבע הקודם וירידה של 1.5 לפני כן.
  • עליה של  3.6 מיליארד דולר בנכסי הרזרבה, הנובעת בעיקר מרכישות מט"ח ע"י בנק ישראל בסך 3.0 מיליארד דולר
  • בחוב החיצוני נטו : עודף של נכסים על התחייבויות בסך של כ- 93 מיליון דולר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}