ט' אדר ב' ב, תשע"ד
11 מרץ 2014
062/2014
כתבה מירי בן טולילה, תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2013 (נתונים מקוריים):

  • העודף בחשבון השוטף הסתכם ב- 7.2 מיליארד דולר בדומה לעודף בשנת 2010, זאת לעומת עודף של 0.8 מיליארד דולר בלבד בשנת 2012 ועודף של 3.3 מיליארד דולר בשנת 2011.
  • עודף בחשבון הסחורות והשירותים של 3.4 מיליארד דולר, בהשוואה לעודף של 0.5 מיליארד דולר בלבד בשנה הקודמת, ולאחר גירעון של 1.3 מיליארד דולר בשנת 2011.
  • גידול של 23.6 מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, זאת לאחר גידול של 8.4 מיליארד דולר בשנת 2012.
  • ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-12.2 מיליארד דולר, לעומת עליה של 2.3 מיליארד דולר בשנת 2012.
  • חוב חיצוני נטו: עודף נכסים על התחייבויות בסך 86.5 מיליארד דולר בסוף שנת 2013.

ברבע הרביעי של שנת 2013:

  • העודף בחשבון השוטף- לאחר ניכוי עונתיות- הסתכם ב- 2.2 מיליארד דולר, בהמשך לעודף ממוצע של 1.8 מיליארד דולר בשלושת הרבעים הראשונים של השנה.
  • ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-9 מיליארד דולר לעומת עליה של 1.3 מיליארד דולר ברבע הקודם.
  • ההשקעות של תושבי חו"ל בארץ עלו ב-2.1 מיליארד דולר לעומת ירידה של 0.4 מיליארד דולר ברבע הקודם. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}