ו' ניסן, תשע"ד
06 אפריל 2014
084/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  •  מספר המשרות הפנויות הממוצע ב-2013 נמוך ממספר המשרות הפנויות הממוצע בשנתיים האחרונות. 63.0 אלף משרות פנויות, לעומת 64.8 אלף משרות פנויות בשנת 2012 ו-65.1 אלף משרות פנויות בשנת 2011.
  • אחוז המשרות הפנויות הגדול ביותר נמצא בענפים פעילות נדל"ן, שירותים מקצועיים מדעיים וטכניים ושירותי ניהול ותמיכה והוא 17% מכלל המשרות הפנויות.
  • משלח היד בו קיימים הכי הרבה משרות פנויות הוא מלצרים, כ-4,600 משרות פנויות.
  • כשליש (31%) מהמשרות הפנויות מתרכזות בקבוצת משלחי היד של עובדי מכירות ושירותים.
  • שיעור המשרות הפנויות בישראל ברבע הרביעי של 2013 היה גבוה (2.6%) יחסית למדינות האיחוד האירופי. רק בגרמניה השיעור גדול מהשיעור בישראל (2.8%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}