י"ד אלול, תשע"ד
09 ספטמבר 2014
240/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוגוסט 2014
 
  • מדד אמון הצרכנים נמצא במגמת ירידה בחודשים האחרונים. בחודש אוגוסט הוא עמד על 26%- והצביע על פסימיות של הצרכנים, לעומת חודש אפריל שבו היה ערך המדד 22%-. [2]
  • מגמה זו משתקפת גם במדד האמון היחסי, ירידה מערך של 90% בחודש אפריל ל-73% בחודש אוגוסט. [2]
  • להבדיל משלוש השנים הקודמות, לא נצפתה הקיץ ירידה חדה במדד אמון הצרכנים, על אף ההרעה במצב הביטחוני במהלך המבצע "צוק איתן".


    [2]  ברמת מובהקות מקובלת של 95%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}