י"ז חשון, תשע"ה
10 נובמבר 2014
303/2014
כתבה עידית שמחיוף, תחום מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוקטובר 2014

 
  • מדד אמון הצרכנים בחודש אוקטובר עומד על 25%-, בדומה לחודש ספטמבר (25%-).
  • בקרב אלה שאינם מועסקים מצביע ערך המדד, שעומד על 31%-, על פסימיות רבה יותר מזו של המועסקים, שאצלם עומד ערך המדד על 23%- [2].
  • בקרב חסרי תעודת בגרות מצביע ערך המדד, שעומד על 32%-, על פסימיות רבה יותר מזו של בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית ומזו של בעלי תעודה אקדמית, שאצלם היה ערך המדד 22%- ו-21%- בהתאמה2.
  • החל מיוני 2013, נצפית מגמת שיפור במדד אמון הצרכנים היחסי. 

 

 

 

 

 

 

 

[2]  ברמת מובהקות מקובלת של 95%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}