ט"ו אב, תשע"ד
11 אוגוסט 2014
208/2014
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יולי 2014
  • מדד אמון הצרכנים במגמת ירידה בחודשים האחרונים והוא עומד על 27%-, לעומת 22%- בחודש אפריל. [2]
  • מגמה זו משתקפת גם במדד האמון היחסי, ירידה מערך של 90% בחודש אפריל ל-71% בחודש יולי.2
  • ערך מדד אמון הצרכנים ביולי בקרב חסרי תעודת בגרות, עומד על 33%-, והוא מצביע על פסימיות גבוהה יותר מזו של בעלי תעודה אקדמית, שאצלם ערך המדד הוא  23%-.2 


[2]  ברמת מובהקות מקובלת של 95%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}