י"א תמוז, תשע"ד
09 יולי 2014
178/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני 2014

  • מדד אמון הצרכנים ומדד אמון הצרכנים היחסי מצביעים על שיפור בציפיות הפרטים לעומת חודש יוני אשתקד.[2] מדד אמון הצרכנים עומד על 24%-, לעומת 36%- ביוני 2013. מדד אמון הצרכנים היחסי עומד על 81%, לעומת 41% ביוני 2013.
  • בקרב אלה שאינם מועסקים, ערך מדד אמון הצרכנים ביוני עומד על 29%-, ומצביע על פסימיות גבוהה מזו של המועסקים, שאצלם ערך המדד 22%-.2
  • ערך מדד אמון הצרכנים ביוני בקרב חסרי תעודת בגרות, עמד על 29%-, והוא מצביע על פסימיות גבוהה יותר מזו של בעלי תעודה אקדמית, שאצלם היה ערך המדד 20%-.[2]
 

[2]  ברמת מובהקות מקובלת של 95%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}