י' אדר א', תשע"ד
10 פברואר 2014
031/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מדד אמון הצרכנים - ינואר 2014

  • מדד אמון הצרכנים בחודש ינואר עמד על 29%- (בדצמבר היה ערך המדד 28%-).
  • בערכי ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד המתייחסים למצב הכלכלי של משק הבית, למצב הכלכלי במדינה, לשינוי הצפוי במספר המובטלים ולציפיות לגבי חיסכון של משק הבית, כמו גם בערך המדד עצמו, לא חל שינוי של ממש לעומת חודש דצמבר.[1] 


[1] ברמת מובהקות מקובלת של 95%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}