ט' ניסן, תשע"ד
09 אפריל 2014
089/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מרס 2014:

  • מדד אמון הצרכנים בחודש מרס עמד על 26%- , בדומה לחודש פברואר (26%-).
  • במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית חל שיפור: המאזן עלה בחודש מרס לערך של 1%- לאחר שבפברואר הוא עמד על 8%-. [2] 
  • ערך המדד במרס בקרב חסרי תעודת בגרות, שעמד על 33%-, מצביע על פסימיות רבה יותר מזו של בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית ומזו של בעלי תעודה אקדמית, שאצלם היה ערך המדד 24%- ו-22%-, בהתאמה  [2] .


 [2] ברמת מובהקות מקובלת של 95%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}