י"ג אייר, תשע"ד
13 מאי 2014
121/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל 2014:  • מדד אמון הצרכנים ומדד אמון הצרכנים היחסי עלו בחודש אפריל והצביעו על שיפור בציפיות הפרטים לעומת חודש מרס[2]. מדד אמון הצרכנים עלה ל-22%- לאחר שבחודש מרס עמד על 26%-. מדד אמון הצרכנים היחסי עלה ל-90% לאחר שבחודש מרס עמד על 77%.
  • השיפור המשמעותי ביותר מבין ארבעת המאזנים המרכיבים את מדד אמון הצרכנים חל במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במספר המובטלים במדינה, אשר עלה בחודש אפריל לערך של 34%- לאחר שבמרס הוא עמד על  [2] -42%.  
  • בקרב המועסקים מצביע מדד אמון הצרכנים באפריל על שיפור בציפיות לעומת חודש מרס – 20%- לעומת 26%-, בהתאמה2.
  • ערך מדד אמון הצרכנים באפריל בקרב חסרי תעודת בגרות, שעמד על 30%-, מצביע על פסימיות רבה יותר מזו של בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית ומזו של בעלי תעודה אקדמית, שאצלם היה ערך המדד 19%- ו-16%-, בהתאמה 2 .

 

 

 

 

[2]  ברמת מובהקות מקובלת של 95%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}