ח' אדר ב' ב, תשע"ד
10 מרץ 2014
060/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פברואר 2014:

  • מדד אמון הצרכנים בחודש פברואר עמד על 26%- , בדומה לחודש ינואר (29%-).
  • גם בערכי ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד: המצב הכלכלי של משק הבית, המצב הכלכלי במדינה, השינוי הצפוי במספר המובטלים והציפיות לגבי חיסכון של משק הבית,  לא חל שינוי של ממש לעומת חודש ינואר[2].
  • ערך המדד בפברואר בקרב חסרי תעודת בגרות, שעמד על 34%-, מצביע על פסימיות רבה יותר מזו של בעלי תעודה אקדמית שאצלם היה ערך המדד 21%- 2. בקרב בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית עמד ערך המדד על 26%- . [1] ברמת מובהקות מקובלת של 95%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}