כ"ה תמוז, תשע"ד
23 יולי 2014
197/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • שיעור משקי הבית שאינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם מהכנסותיהם, היה גבוה יותר משיעור משקי הבית שהצליחו לחסוך.
  • אבחנה בין משקי בית[1]  לפי מספר מפרנסים, מצביעה על פי רוב על פערים מובהקים בהערכת המצב הכלכלי בין משקי בית שיש בהם 2 מפרנסים או יותר, לבין אלה שיש בהם מפרנס אחד לכל היותר.
  • מאזן הציפיות לגבי שינוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה, דומה לאורך שלוש השנים האחרונות, בקרב משקי בית עם 2 מפרנסים או יותר ובקרב אלה שיש בהם מפרנס אחד לכל היותר.[1]  משקי בית שבהם לפחות שני בוגרים בני 18 ומעלה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}