כ"א שבט, תשע"ד
22 ינואר 2014
021/2014
כתבו ד"ר דמיטרי רומנוב, נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
השינוי במצב הכלכלי במדינה ובמצב הכלכלי האישי, בשנים 2013-2011

הערכת השינוי ב-12 החודשים האחרונים:

  • הערכת השינויים שחלו במצב הכלכלי במדינה היא פסימית באופן משמעותי יותר מאשר הערכת  השינוי במצב הכלכלי של משק הבית.


הערכת השינוי ב-12 החודשים הבאים
:

  • ציפיות הציבור פסימיות יותר לגבי המצב הכלכלי במדינה, מאשר הציפיות לגבי המצב הכלכלי של משק הבית.

עמדות הציבור השתפרו בנוגע לשאלה האם עכשיו זמן טוב לחסוך, בהתחשב במצב הכלכלי במדינה, והפכו לחיוביות במרבית החודשים ב-2012 וב-2013, לאחר ירידה גדולה במהלך 2011.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}