כ"ח תשרי, תשע"ה
22 אוקטובר 2014
279/2014
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • במהלך קיץ 2014, לא נצפו הבדלים מובהקים במדד אמון הצרכנים בין תושבי מחוז הדרום לבין המחוזות תל אביב והמרכז, ומחוזות ירושלים והצפון.
  • מדד אמון הצרכנים בקיץ 2014, מראה כי במחוז הדרום הירידה במדד היא קטנה יחסית לירידה שנצפתה בקיץ 2013 ובקיץ 2012, וזאת על אף המצב הביטחוני, אשר פקד את האזור באופן מיוחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}