י"ד אלול, תשע"ד
09 ספטמבר 2014
239/2014
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוגוסט 2014
  • בדומה ליולי (6.0%-) גם החודש נרשמה במאזן הפעילות הכוללת הערכת המנהלים שלילית (8.6%-) בשל מבצע "צוק איתן".
  • בכל הענפים נרשמה הערכת מנהלים כוללת שלילית ואף הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013.
  • במלונאות המשיכה מגמת הירידה בהערכת המנהלים והערכת המנהלים היא הנמוכה ביותר מתחילת הסקר בדצמבר 2010 (46.0%-).
  • במסחר קמעוני, הערכות המנהלים על מצב העסק בשלושת החודשים הקודמים, מדד "שינוי בהיקף מכירות" הוא הנמוך ביותר מינואר 2013. במקביל חלה עלייה במדד "השינוי במלאי הסחורות" והוא היה הגבוה ביותר מינואר 2013.
  • במלונאות, במצב העסק בשלושת החודשים הקודמים  הערכות המנהלים בכל המדדים היו הנמוכות ביותר מתחילת הסקר. (דצמבר 2010) במדדים "מספר לינות ישראלים" ו- "מספר לינות תיירים" הערכת המנהלים הייתה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013. בשני המדדים חלה צניחה של מעל 50% מההערכה של החודש הקודם.
  • במלונאות, 90% מהמנהלים ציינו את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל" כמגבלה חמורה באוגוסט (לעומת 70% ביולי). גם בשאר השאלונים חלה עלייה במספר המנהלים שציינו את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל"  כמגבלה חמורה. החודש כמעט ולא היו מנהלים שציינו את המגבלה כלא רלוונטית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}