י"ז חשון, תשע"ה
10 נובמבר 2014
302/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוקטובר 2014
  • באוקטובר, בדומה לחודשיים האחרונים נרשמה הטבה במאזן הפעילות הכוללת והערכת המנהלים מאוזנת (0.1%), אך נמוכה ממה שהיה ביוני (6.2%), לפני מבצע "צוק איתן".
  • ברוב הענפים, נרשמה הערכת מנהלים כוללת שלילית אך טובה יותר מזו של החודש הקודם מלבד בתעשייה (0.6%) בשירותים (2.3%), שם הערכת המנהלים הייתה חיובית.
  • במסחר קמעונאי, במצב העסק בשלושת החודשים הקרובים הערכות המנהלים במדדים "ציפיות לשינוי במספר הזמנות מספקים", ו-"ציפיות לשינוי במספר המועסקים" הייתה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013 (6.0%- ו 7.1%- בהתאמה).
  • במלונאות, חלה הטבה בהערכת המנהלים הכוללת לעומת חודש קודם (15.1%-) אך היא עדיין שלילית. במדד "ציפיות לשינוי בתעריף החדרים" נצפתה ההערכה הנמוכה ביותר מינואר 2013 (38.8%-).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}