י"ג אייר, תשע"ד
13 מאי 2014
120/2014
כתבה אילנה דרור, תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל 2014

  • בכלל הענפים הכלולים בסקר עלתה הערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת עלתה באפריל (4.8%) לעומת מרס (2.5%).
  • בבינוי הערכת המנהלים הייתה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2013 (5.5%-).
  • במלונאות חלה החודש עלייה בהערכת המנהלים והיא הייתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2013 (9.0%). את הערכת המנהלים הטובה יחסית ניתן ליחס ככל הנראה לייחס לחג הפסח ולחג הפסחא שחלו בחודש זה ותפוסת החדרים בבתי המלון הייתה כמעט מלאה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}