י' אדר א', תשע"ד
10 פברואר 2014
030/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר 2014
  • בהערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת חלה הטבה בינואר (3.7%) לעומת דצמבר (1.9%).
  • בתעשייה: במדדים המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, "היקף הזמנות" ו- "מלאי מוצרים נבחרים" נרשמה הערכת המנהלים הגבוהה ביותר מינואר 2013.
  • במלונאות: במדדים המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, במדד "מספר לינות הישראלים" גם החודש נרשמה ההערכה הנמוכה ביותר מינואר 2013(-24.5%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}