י"ג סיון, תשע"ד
11 יוני 2014
149/2014
כתבו אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים), מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מאי 2014

  • בכל הענפים הכלולים בסקר הערכת המנהלים מאזן הפעילות הכוללת במאי נשאר ללא שינוי  לעומת אפריל (4.8%).
  • בתעשייה, הערכת המנהלים הייתה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2013 (5.4%).
  • במלונאות, חלה החודש הרעה בהערכת המנהלים (3.1%). לעומת זאת בציפיות לשינויים בשלושת    

    החודשים הבאים נרשמה במדדים הבאים הטבה: "ציפיות לשינוי במספר לינות הישראלים", "ציפיות לשינוי במספר מועסקים", "ציפיות לשינוי בתעריף החדרים".


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}