י"ח אב, תשע"ד
14 אוגוסט 2014
212/2014
כתבו מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ביולי חלה ירידה של 7.3% במספר המשרות הפנויות במגזר העסקי. מ-71.6 אלף משרות פנויות ביוני ל-66.4 אלף משרות פנויות ביולי. לעומת יולי 2013 חלה עלייה של 2.5% במספר המשרות הפנויות.
  • הירידות הגדולות היו בענף מידע ותקשורת ובענף שירותי תחבורה, אחסנה דואר ובלדרות (ירידה של 1.7 אלף משרות פנויות ושל 1.4 אלף משרות פנויות, בהתאמה).
  • בקרב עובדי מכירות ממשיכה מגמת העלייה בביקוש לעובדים - יותר מ-6.4 אלף משרות פנויות (ממוצע נע של החודשים מאי-יולי 2014). זהו הנתון הגבוה ביותר מיולי 2013.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}