ל' כסלו, תשע"ה
22 דצמבר 2014
350/2014
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בשנת 2012 נרשמו 18,822 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 98.8% מהן אושרו ע"י הוועדות.
  • ב-9.9 מתוך כל 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקת היריון. יחס זה נמצא במגמת ירידה - בשנת 1988, ב-15.2 הריונות מתוך 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקות היריון.
  • שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון (ל-1,000 נשים בגילים 49-15) ב-2012 היה 10.1. שיעור זה נמצא במגמת ירידה משנת 1988 (18.6).
  • שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון (ל-1,000 נשים בגילים 49-15) של הנשים המוסלמיות (6.2) והדרוזיות (6.1) נמוכים יותר מאלו של היהודיות (10.5) והנוצריות הערביות (10.6). השיעורים של הנוצריות האחרות והנשים ללא סיווג דת הם הגבוהים ביותר (22.6 ו-17.6, בהתאמה).
  •  11.5%מהפניות הן של נשים עד גיל 19.
  • 44.5% מהפניות הן של נשים רווקות, 43.7% - של נשואות, 11.0% - של גרושות ו-0.6% היו של אלמנות.
  • 87.7% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף שבוע 12).
  • סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (50.0% מהפניות).
  •  19.4% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}