כ"ד תמוז, תשע"ד
22 יולי 2014
192/2014
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש יוני 2014 נרשמו על ידי משטרת ישראל  924 תאונות עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון(, מהן 19 תאונות קטלניות ו-80 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,651 איש, מהם 24 הרוגים ו-85 פצועים קשה.

בבדיקת נתוני המגמה (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון(, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת ירידה, בקצב של 1.7% בממוצע לחודש מאוקטובר 2013 עד יוני 2014. זאת לאחר עלייה, בקצב של כ-0.9% בממוצע לחודש שהחלה בינואר 2013 ונמשכה עד ספטמבר 2013. (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

מספר הנפגעים (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון), על פי נתוני המגמה, מצביעים על כך שמאוקטובר 2013 עד יוני 2014, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.9% בממוצע לחודש, לאחר עלייה בקצב של כ-0.8% בין החודשים ינואר 2013 וספטמבר 2013 (לוח 1).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}