י"א טבת, תשע"ו
23 דצמבר 2015
346/2015


 

 • ערב חג המולד 2015 חיים בישראל למעלה מ-166 אלף נוצרים[1​], שהם כ-2% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
 • בסוף שנת 2014, 79.1% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים. היתר היו נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחה יהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ (לשעבר).
 • היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (כ-22.3 אלף), חיפה (15 אלף), ירושלים (12.3 אלף), ושפרעם (9.9 אלף), נכון לסוף 2014.
 • הגיל החציוני[2] בנישואין ראשונים של החתנים הנוצרים בשנת 2013 היה 29.6 שנים, ושל הכלות הנוצריות - 24.7.
 • בשנת 2014 נולדו 2,814 תינוקות לנשים נוצריות, מהם כ-74% לנשים נוצריות ערביות (2,087 תינוקות).
 • מספר הילדים הממוצע עד גיל 17, במשפחות נוצריות עם ילדים עד גיל זה, הוא 1.9, נמוך בהשוואה למשפחות היהודיות (2.3) ובהשוואה למשפחות המוסלמיות (2.9).
 • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2014 בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה היה 68.0% (72.6% בקרב גברים, ו-64.1% בקרב נשים). בקרב יהודים בגיל 15 ומעלה אחוז ההשתתפות היה 67.9% (70.3% בקרב גברים יהודים, ו-65.5% בקרב נשים יהודיות).
 • אחוז הבלתי מועסקים בקרב נוצרים בגיל 15 ומעלה היה 4.9%, לשם השוואה, אחוז הבלתי מועסקים בקרב יהודים בגיל 15 ומעלה היה 5.6%.
 • בדיקות לאורך השנים מלמדות שלערבים הנוצרים שיעורי הצלחה גבוהים בבחינות הבגרות, הן בהשוואה למוסלמים והן בהשוואה לכלל תלמידי החינוך העברי.
 • מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון, הייצוג הגבוה ביותר של הסטודנטים הנוצרים הערבים היה במוזיקולוגיה (15.2%), במערכות מידע ניהוליות (11.9%) וברפואת שיניים (11.5).[3]
 • הנשים היוו 61.3% מקרב הסטודנטים הנוצרים הערבים שלמדו לקראת תואר ראשון, לעומת 57.5% מקרב כלל הסטודנטים שלמדו לקראת תואר ראשון


[1] האומדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים שאינם מופעים במרשם האוכלוסין (זרים).

[2] הגיל החציוני - הגיל שמחצית הנישאים צעירים ממנו ומחצית מבוגרים ממנו.

[3] מקצועות שאותם למדו 100 סטודנטים ומעלה. מי שלמד במסלול דו-חוגי, נספר בכל מקצוע שאותו למד. לא כולל האוניברסיטה הפתוחה ומכללות אקדמיות לחינוך.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}