ד' אלול, תשע"ה
19 אוגוסט 2015
222/2015
כתבה נעמה שטיינברג, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים


 

בשנת 2014 (אומדן מוקדם)

  • ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה ב-86.4 מיליארד ש"ח שהם 7.9% מהתוצר המקומי הגולמי, בדומה לשנת 2013. ההוצאה עלתה ב-1.7%, במחירים קבועים, לעומת שנת 2013, בהמשך לעלייה של 5.9% בשנה הקודמת.
  • בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש חלה ירידה של 0.2% (במחירים קבועים), בשונה מ-2013 ו-2012 שבהן חלה עלייה של 3.9% ושל 2.5%, בהתאמה.
  • משקי הבית מימנו 21.4% מההוצאה הלאומית לחינוך לעומת 20.4% בשנת 2013.
  • ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדרג החינוך; בשנים 2012-2010, עלות לימודיו של תלמיד בחינוך גבוה גדולה יותר מפי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, ויותר מפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי.​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}