כ"ז תמוז, תשע"ה
14 יולי 2015
184/2015
כתבו אורי עטר (תחום עסקים - כלכלה), מירי אלון (תחום השכלה גבוהה ומדע )


 
בשנת 2013 (במחירים שוטפים)

 • סך ההוצאה[1] למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2013 הסתכמה ב-40.9 מיליארד ש"ח, עלייה של 2.9% בהשוואה לשנת 2012.
 • שיעור ההוצאה למו"פ פנימי[2] של המגזר העסקי מהתמ"ג הנו 3.5%. פעילות מרכזי המו"פ תרמה 1.8% לשיעור זה.
 • עלייה של 8.9% בסך ההוצאה למו"פ של מרכזי המו"פ של חברות רב-לאומיות.[3] חלקם בהוצאה זו גדל בהשוואה לשנת 2012 ב-2.5% ועמד על 45.4% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי.
 • לאחר עלייה בשנת 2012, חלה ירידה של 2.3% בסך ההוצאה למו"פ בתעשייה.
 • עלייה של 7.5% לעומת 2012 בהוצאה למו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (לשעבר ענף שירותי מחשוב).
 • מספר המשרות המלאות במו"פ עמד על 64 אלף, כמעט ללא שינוי  לעומת שנת 2012.
 • בענפי התעשייה עשרה מפעלים מבצעים 43.3% מהמו"פ.
 • מכלל החברות הפעילות בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים והשירותים האחרים ובענף מחקר מדעי ופיתוח מבצעות עשרים חברות 42% מהמו"פ.

  מימון ההוצאה למו"פ

 

 • 53% מסך ההוצאה למו"פ מומנה ממקורות שונים בחו"ל. בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים והשירותים האחרים ובענף מחקר מדעי ופיתוח מגיע שיעור זה לכדי 72% ו-62%, בהתאמה. הסיבה לכך היא שבענפים אלו מתרכזים רוב מרכזי המו"פ של חברות רב-לאומיות, הממומנים על ידי חברת האם בחו"ל.
 •  6.4% מסך ההוצאה למו"פ מומנה מקרנות הון סיכון והון פרטי (כגון אנג'לים ובעלים).

לראשונה מתפרסם אומדן של סך ההוצאות השוטפות לשנת 2014 המבוסס על צפי של החברות. בשנת 2014 סך ההוצאות השוטפות למחקר ופיתוח במגזר העסקי גדלו ב-4.1% ועמדו על 40.4 מיליארד ש"ח.[4] 


[1] סך ההוצאה מורכבת מההוצאות השוטפות (עלות עבודה, תשלומים לגורמי חוץ, חומרי גלם, אחרות ותקורה) ומההשקעות בנכסים קבועים לשם מו"פ.
[2] מו"פ פנימי כולל: עלות עבודה, הוצאות אחרות כולל תקורה, הוצאות על חומרי גלם וחומרי עזר למו"פ והשקעות במבנים ובציוד למו"פ. הוצאה זו אינה כוללת תשלומים לגורמי חוץ עבור עבודות מחקר ופיתוח.
[3] מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות: חברות אשר עיקר שירותי המו"פ של יחידת המו"פ שלהן מסופקים לקבוצת החברות בחו"ל שאליה הן משתייכות.
[4] נתון המבוסס על צפי החברות לסך הוצאות המו"פ השוטפות לשנת 2014.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}